Galéria mesta Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy

Adresa Františkánske nám. 11, Bratislava – Staré Mesto
Webová stránka www.gmb.sk
E-mail gmb@gmb.sk

Aktuálne výstavy v galérii

Redakčné tipy
Let’s Talk Art!
Komentovaná prehliadka,
Všetky akcie

Popis miesta

Galéria mesta Bratislavy vznikla v roku 1961 ako samostatná kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky.

Základným poslaním galérie je cieľavedome a systematicky zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať a verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia formou výstav, stálych expozícií, vedecko-výskumnej, vzdelávacej a edičnej činnosti. Galéria mesta Bratislavy systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Dnes spravuje viac ako 35 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku od obdobia gotiky po súčasnosť. Časť zbierky GMB tvoria diela starého stredoeurópskeho umenia.

Galéria mesta Bratislavy plní úlohu aj vo sfére ochrany a starostlivosti o nehnuteľné kultúrne dedičstvo. Budovy Mirbachovho a Pálffyho paláca, v ktorých galéria sídli majú štatút národnej kultúrnej pamiatky. Priestory galérie sa stále viac otvárajú s cieľom vytvoriť dostupné, priateľské, a inšpiratívne prostredie otvorené pre verejnosť, vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.

Galéria mesta Bratislavy programovo vstupuje do mestského verejného priestoru aj prostredníctvom ďalších aktivít smerujúcich k záchrane, správe a realizácii výtvarných diel umiestnených v exteriéri jednotlivých mestských častí Bratislavy. Súčasne ponúka vzdelávací program zameraný na tému verejného priestoru, jeho hodnôt a roly v životoch mestskej spoločnosti.

Pridružené miesta

Mirbachov palác
Pálffyho palác
Kaviareň Emil

Podobné miesta

Danubiana
Galéria Nedbalka
Kunsthalle Bratislava
SNG – Vodné kasárne a Premostenie
Ex Libris
Galéria SPP
Galéria X
Soda Gallery
Tüv Süd Gallery
SNG – Hurbanove kasárne
Galéria Multium
Galéria HIT

© 2024 GoOut